Organisatie

Stichting ArtWorlds
Carlien Oudes, artistiek
Caroline van der Riet, financieel
Marie Baarspul, communicatie
Amber Scheffers, social media

Website en vormgeving

PMS72, Rotterdam
75B, Rotterdam

Fotografie en film
Hilko Visser
Remko Dekker

Bestuur 
Caroline Bunnig, voorzitter
Appie Alferink, penningmeester
Kees van Twist, bestuurslid
Katrijn Kuypers, secretaris

Bezoldigingsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Stichting ArtWorlds heeft, vanwege het ontbreken van structurele ondersteuning, vooralsnog geen medewerkers in loondienst en kent daarom geen vaste functiehuis met functieschalen en daaraan gekoppelde salarissen. Voor de uitvoering van de taken (inclusief die van de directie) huren wij zzp’ers in tegen marktconform tarief.

Beloning voor vrijwilligers
Stichting ArtWorlds maakt tijdens de productie van ZomerExpo gebruik van veel vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor een maaltijd en een reis- en onkostenvergoeding.

KvK: 24495310
Fiscaal nummer: 8224.44.595
BTW: NL 8224.46.595.B.01
IBAN: NL08 INGB 0004 8119 49