Organisatie

Stichting ArtWorlds
Carlien Oudes, directeur
Caroline van der Riet, zakelijk directeur
Marie Baarspul, teksten en educatie
Lieke Wijnia, projectorganisatie
Lotte van Es, stagiaire
Sander Hintzen, stagiar

Bestuur 
Caroline Bunnig, voorzitter
Appie Alferink, secretaris
Jaap Fox, penningmeester
Kees van Twist, bestuurslid

Website en vormgeving
PMS72, Rotterdam
75B, Rotterdam

Fotografie
Hilko Visser
Remko Dekker