Beleidsplan 2018-2021

ArtWorlds is een presentatie-instelling zonder muren. De laatste jaren heeft de stichting de focus verschoven van de kunstenaar naar het publiek. Daarnaast hebben we een (noodzakelijke) professionaliseringsslag doorgemaakt. Om een volwaardige schakel te kunnen zijn tussen kunstenaars, publiek en musea, werelden die we met elkaar willen verbinden, zullen we ons de komende jaren meer profileren.

We zijn daarin geen standaardorganisatie. ArtWorlds is flexibel in haar werkwijze en bezield als het gaat om het uitdragen van haar missie: kunst voor iedereen. ArtWorlds is opgericht om ZomerExpo te organiseren. Inmiddels is het project geen doel op zichzelf meer, maar een vehikel om kunst bereikbaar én bespreekbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Waarbij we op diverse niveau’s streven naar meerstemmigheid, zowel in de zin van etnische en gender-diversiteit als het wel/niet ingewijd zijn in de (gevestigde) kunstwereld. Om meer bewustzijn te kweken voor deze issues en om onze missie te bevorderen, bieden we een platform voor kennisuitwisseling en discussie via themabijeenkomsten, workshops en activiteiten.

ZomerExpo Biënnale
Sinds 2017 is ZomerExpo een biënnale. Per editie schrijft ArtWorlds het script voor een tentoonstelling in een museum waarvoor open inschrijving en anonieme keuze de basisformule vormen. Format en locaties van de voorrondes kunnen per editie wijzigen, anticiperend op de veranderingen in het kunstklimaat. Een grote betrokkenheid van alle deelnemers, partners, kunstenaars én publiek, is de conditie waarop het programma plaatsvindt. Duizenden kunstenaars voelen zich hiertoe aangetrokken en melden werk aan voor de voorrondes. Het beproefde concept is na het wegvallen van de meeste beeldende kunst-regelingen onmisbaar geworden voor makers op zoek naar een groter podium en feedback op hun werk.

Hetzelfde geldt voor de vele bezoekers, die zich herkennen zich in de kunst die deze heterogene groep maakt. De zomertentoonstellingen zijn druk bezocht – ruim 70.000 bezoekers voor Water ZomerExpo 2017 – en er wordt goed verkocht. Lees hier het Verslag Water ZomerExpo 2017.

ZomerExpo geeft iedereen die kunst maakt een kans om het werk in een museale omgeving te exposeren, positie te bepalen en contacten te leggen. Tegelijkertijd maakt het project kunst toegankelijk voor zeer veel mensen, ook voor hen die niet of weinig in kunstmusea komen.

Verbreding 
ArtWorlds heeft een groot online-publiek via website, sociale media en nieuwsbrief: kanalen waarmee we het hele jaar door kunnen tonen wat er in de sector gaande is, en daarmee zowel de professionaliteit van kunstenaars als het inzicht en de betrokkenheid van (potentieel) publiek vergroten. We communiceren ook actief buiten de gebaande paden, om kunstenaars, jury en publiek bij het project te betrekken uit doelgroepen die niet of minder bekend zijn met deze paden, zoals jongeren, minder taalvaardigen en leden van TMSA-groepen.

Samen over grenzen
De 7de editie van ZomerExpo in 2019 heeft de titel Europa. Dat onderwerp biedt inhoudelijk veel mogelijkheden als het gaat over culturele invloeden en identiteit in beeldende kunst. Gepresenteerd in Museum de Fundatie in Zwolle en in en om Kasteel het Nijenhuis in Heino-Wijhe maakt de stichting in de zomer van 2019 een tentoonstelling die letterlijk en figuurlijk over grenzen gaat, schuttingen slecht en gluren bij de buren mogelijk maakt. En die aanknopingspunten biedt om verder te kijken dan de kunstmatige ‘begrenzing’ van Europa en de invloeden van andere continenten te volgen. Waar eindigt de ene cultuur en begint de andere? En wat is er eigenlijk ‘Europees’ aan kunst uit Europa?

In aanloop naar Europa ZomerExpo 2019 maakt ArtWorlds een serendipische Tour d’Europe. We zijn op zoek naar het ontstaan van Europese kunst, waar die vandaan komt en wie ‘m maakt. We doen kunstenaars en tentoonstellingen in en uit diverse landen aan, zoeken verbanden en leggen lijnen uit het verleden naar de kunst van nu.

Meerjarenplan
De belofte om de traditie ZomerExpo – steeds aangepast aan de actualiteit – voort te zetten, vormt het meerjarenplan van ArtWorlds. Ook in 2021 zijn we voornemens om een ZomerExpo te realiseren, die wederom zal plaatsvinden in Museum de Fundatie. Maar omdat we per editie afhankelijk zijn van subsidie, is die belofte voorwaardelijk. Tot nu toe heeft het succes van de voorgaande editie er steeds toe geleid dat we de plannen voor de volgende aflevering sluitend konden realiseren. Dat beleid zetten we voort. Daarbij is de begroting met de eigen bijdrage en de groeiende bijdragen van onze partners steeds meer in balans. We proberen een vaste sponsor te krijgen en blijven zoeken naar manieren om ZomerExpo verder te bestendigen. Vooralsnog hopen we dat de landelijke fondsen de traditie willen blijven steunen.