Beleidsplan

ArtWorlds is een presentatie-instelling zonder muren. De laatste jaren heeft de stichting het accent verschoven van kunstenaars naar publiek. Daarnaast hebben we een belangrijke professionaliseringsslag doorgemaakt. Om een volwaardige schakel te kunnen zijn tussen kunstenaars, publiek en musea, werelden die we met elkaar willen verbinden, zullen we ons de komende jaren meer profileren op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Doel: kunst (toegankelijk) voor iedereen

We zijn in dat opzicht geen standaardorganisatie. ArtWorlds is flexibel in haar werkwijze en bezield als het gaat om het uitdragen van haar missie: kunst (toegankelijk) voor iedereen. ArtWorlds is in 2010 opgericht om ZomerExpo te organiseren. Het programma ZomerExpo werkt toe naar een kunsttentoonstelling in een Nederlands museum, samengesteld door vrije inschrijving en anonieme keuze.

ZomerExpo als vehikel

ZomerExpo is een vehikel om kunst bereikbaar én bespreekbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Daarbij streven we op diverse niveaus naar meerstemmigheid en inclusie: zowel in de zin van etniciteit en gender als wel of niet ingewijd zijn in de hedendaagse beeldende kunst(wereld). Om meer bewustzijn te kweken voor deze issues en onze missie te bevorderen, bieden we rondom de tentoonstelling een platform voor kennisuitwisseling en discussie via themabijeenkomsten, workshops en activiteiten. Sinds 2017 is ZomerExpo een biënnale, die tweejaarlijks plaatsvindt in Museum de Fundatie, Zwolle en Kasteel het Nijenhuis, Heino-Wijhe.

Mogelijkmakers

Een grote betrokkenheid van alle deelnemers, partners, kunstenaars én publiek is een belangrijke voorwaarde om het programma te laten plaatsvinden. Duizenden kunstenaars voelen zich aangetrokken tot het inmiddels beproefde concept, dat na het wegvallen van de meeste beeldende kunstregelingen onmisbaar is geworden voor makers op zoek naar een groter podium en feedback op hun werk. Hetzelfde geldt voor de vele bezoekers, die zich herkennen zich in de kunst die deze heterogene groep maakt. De zomertentoonstellingen zijn druk bezocht – ruim 78.000 bezoekers voor Europa ZomerExpo 2019 – en er wordt goed verkocht. Het ZomerExpo-programma wordt gefinancierd door bijdrage van de deelnemers, opbrengsten uit verkoop van catalogus, fondsen en bijdrage van de partners.

Werkwijze

De ArtWorlds-organisatie bestaat uit een onbezoldigd bestuur, een klein maar enthousiast team van medewerkers op zzp-basis en per editie een grote groep vrijwilligers, die tegen een bescheiden vrijwilligersvergoeding de selectieronden mogelijk maken. Hiervoor vragen wij financiering aan bij diverse fondsen en vragen we een bijdrage van onze partners en van de deelnemende kunstenaars. Is de financiering toereikend, dan voeren we het programma uit in samenwerking met kunstenaars en partners. Format en locaties van de selectieronden kunnen per editie wijzigen, in reactie op eerdere ervaringen en anticiperend op veranderingen in het kunstklimaat.

Lees hier: Verslag Water ZomerExpo 2017 en de Evaluatie Europa ZomerExpo 2019 in Museum de Fundatie

Lees hier: de Jaarcijfers 2015Jaarcijfers 2016Jaarcijfers 2017 Jaarcijfers 2018 en de Jaarcijfers 2019

Beleid en activiteiten 2020-2024: op zoek naar het ideale kunstklimaat

De overheid heeft in de strijd tegen het coronavirus het verbod op grootschalige evenementen verlengd. Als gevolg daarvan zijn we helaas gedwongen de eerstkomende  ZomerExpo in Museum de Fundatie te verplaatsen van 2021 naar 2022. Dit vinden we ontzettend jammer, maar we begrijpen de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus te stoppen.

Wij hopen, met steun van onze partners, subsidiënten en sponsoren, wel in 2021 de inschrijving te kunnen openen voor Klimaat ZomerExpo 2022 in Museum de Fundatie.

Klimaat in 2022

Klimaat is het thema van de eerst komende tentoonstelling met 250 binnen- en buitenkunstwerken, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze, die in de zomermaanden juni, juli en augustus zal plaatsvinden in Museum de Fundatie, op de locaties in Zwolle en Heino/Wijhe.

De benaderingen zijn divers:

  • Kunstklimaat: een gunstig kunstklimaat biedt opleidingen, expositiemogelijkheden, werkruimten en een goede afzetmarkt. Maar dat is niet voldoende. Openheid van geest en financiële mogelijkheden zijn voorwaarden om talenten te ontplooien. In het vrije Nederland wordt veel kunst gemaakt en getoond. Je zou kunnen zeggen dat we een topklimaat hebben. Wat is een ideaal kunstklimaat? En kan een kunstklimaat ook contraproductief werken?
  • Post-corona: Hoe leven we verder na/met dit virus? Een andere benadering, in samenhang met zorg voor klimaat en duurzaamheid, is onvermijdelijk. Maar hoe geven we die nieuwe samenleving vorm?
  • Klimaatverandering: de aarde warmt op. Dat zien en voelen we. Kunstenaars buigen zich over deze kwestie, brengen de effecten van de verandering in beeld, doen onderzoek en komen met oplossingen.
  • Duurzame kunst Wat betekent dat? Kunst van duurzaam materiaal? Of kunst die over duurzaamheid gaat? Hoe ziet duurzame kunst eruit?

Kortom, stof tot nadenken voor creatieve geesten. We zijn heel nieuwsgierig en kijken uit naar een stroom aan ongekende ideeën, fantasierijke werken, bijzondere alternatieven.

Want hoe de tentoonstelling over klimaat er straks in 2022 uit kan gaan zien, bepalen de kunstenaars.

Communicatie en publieksbereik

ArtWorlds heeft een groot digitaal publiek via website, sociale media en nieuwsbrief: kanalen waarmee we het hele jaar door tonen wat er in de sector gaande is, inhoudelijk inspiratie bieden en onze activiteiten bekendmaken, om daarmee zowel de professionaliteit van kunstenaars als het inzicht en de betrokkenheid van (potentieel) publiek te vergroten. We communiceren ook actief buiten de gebaande paden, om kunstenaars, jury en publiek bij het project te betrekken uit doelgroepen die niet of nauwelijks bekend zijn met de gevestigde kunst(museum)wereld in Nederland, zoals jongeren en leden van TMSA-groepen.

Meerjarenplan 

Belangrijkste voorwaarde is echter financiering. De belofte om de traditie ZomerExpo – steeds meebewegend met de actualiteit – voort te zetten, vormt de drijfveer achter het meerjarenplan van ArtWorlds. Ook in 2024 zijn we voornemens een ZomerExpo te realiseren. Maar omdat we per editie afhankelijk zijn van subsidie, is die belofte altijd conditioneel. Tot nu toe heeft het succes van de voorgaande editie er steeds toe geleid dat we de plannen voor de volgende aflevering sluitend konden realiseren, mede door een continue gedegen evaluatie en analyse van dit succes. Daarbij is de begroting, met eigen inkomsten en stijgende bijdragen van onze partners, steeds meer in balans.

Steun ZomerExpo

We proberen dit jaar een vaste sponsor te krijgen en blijven zoeken naar manieren om ZomerExpo verder te bestendigen. Vooralsnog hopen we dat de landelijke fondsen de traditie willen blijven steunen. We zijn de fondsen zeer dankbaar voor hun vertrouwen tot nu toe. Toch zou het beter zijn om ook financiële steun buiten de subsidiepaden te krijgen – naast een groter maatschappelijk draagvlak en meer betrokkenheid van ondernemers en particulieren. Daartoe hebben we Steun ZomerExpo in het leven geroepen.