Beleidsplan

ArtWorlds is een presentatie-instelling zonder muren. ArtWorlds is flexibel in haar werkwijze en bezield als het gaat om het uitdragen van haar missie: kunst (toegankelijk) voor iedereen. ArtWorlds is in 2010 opgericht om ZomerExpo te organiseren. Het programma ZomerExpo werkt toe naar een kunsttentoonstelling in een Nederlands museum, samengesteld door vrije inschrijving en anonieme keuze.

Daarbij streven we op diverse niveaus naar meerstemmigheid en inclusie: zowel in de zin van etniciteit en gender als wel of niet ingewijd zijn in de hedendaagse beeldende kunst(wereld). Om meer bewustzijn te kweken voor deze issues en onze missie te bevorderen zijn we tevens een platform voor kennisuitwisseling en organiseren we ook andere activiteiten zoals themabijeenkomsten, workshops en activiteiten.

Mogelijkmakers

Een grote betrokkenheid van alle deelnemers, partners, kunstenaars én publiek is een belangrijke voorwaarde om het programma te laten plaatsvinden. Duizenden kunstenaars voelen zich aangetrokken tot het inmiddels beproefde concept, dat na het wegvallen van de meeste beeldende kunstregelingen onmisbaar is geworden voor makers op zoek naar een groter podium en feedback op hun werk. Hetzelfde geldt voor de vele bezoekers, die zich herkennen zich in de kunst die deze heterogene groep maakt. De zomertentoonstellingen zijn druk bezocht – ruim 78.000 bezoekers voor Europa ZomerExpo 2019 – en er wordt goed verkocht. Het ZomerExpo-programma wordt gefinancierd door bijdrage van de deelnemers, opbrengsten uit verkoop van catalogus, fondsen en bijdrage van de partners.

Werkwijze

De ArtWorlds-organisatie bestaat uit een onbezoldigd bestuur, een klein maar enthousiast team van medewerkers op zzp-basis en per editie een grote groep vrijwilligers, die tegen een bescheiden vrijwilligersvergoeding de selectieronden mogelijk maken. Hiervoor vragen wij financiering aan bij diverse fondsen en vragen we een bijdrage van onze partners en van de deelnemende kunstenaars. Is de financiering toereikend, dan voeren we het programma uit in samenwerking met kunstenaars en partners. Format en locaties van de selectieronden kunnen per editie wijzigen, in reactie op eerdere ervaringen en anticiperend op veranderingen in het kunstklimaat.

Lees hier: Verslag Water ZomerExpo 2017 en de Evaluatie Europa ZomerExpo 2019 in Museum de Fundatie

Lees hier: de Jaarcijfers 2015Jaarcijfers 2016Jaarcijfers 2017 Jaarcijfers 2018Jaarcijfers 2019Jaarcijfers 2020Jaarcijfers 2021 en de Jaarcijfers 2022.

Beleid en activiteiten 2020-2024

In 2022 hebben talloze kunstenaars gereageerd op onze oproep om een kunstwerk te creëren voor de KlimaatExpo bij Museum de Fundatie. Ze deelden een overvloed aan inzichten over de gevolgen van klimaatverandering, fascinerende observaties, inventieve oplossingen en meer.

Klimaatverandering stopt niet. Helaas. Ondanks de inspanningen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, worden we dagelijks geconfronteerd met de mogelijkheid dat het allemaal sneller gaat dan we denken.

Daarom hebben we besloten om een vervolg te geven aan KlimaatExpo op een locatie die al sinds 1285 symbool staat voor weerbaarheid.
KlimaatExpo krijgt in 2024 een spin-off in het Rijksmuseum Muiderslot. KlimaatExpo Muiderslot presenteert van 1 juni tot 15 september 27 werken op een plek met een rijke geschiedenis van strijd tegen water.

Hergebruik voor kunst en organsatie
De deelnemende kunstenaars hebben eerder werken ingezonden voor KlimaatExpo’22 bij Museum de Fundatie. Deze kunstwerken zijn van betekenis, en het hergebruik benadrukt de noodzaak van duurzaamheid, zowel binnen de kunst als in de organisatie. Voor KlimaatExpo Muiderslot heeft een team ArtWorlds samen met het Muiderslot een nieuwe selectie gemaakt.

KlimaatExpo ’22

De klimaatcrisis schreeuwt om grote veranderingen, die ons voorstellingsvermogen vaak nog te boven gaan. We hebben de verbeeldingskracht van kunstenaars nodig om het onvoorstelbare in beeld te brengen.

Daarom organiseerde ArtWorlds KlimaatExpo ‘22, de eerste landelijke tentoonstelling met open inschrijving over klimaatverandering. De tentoonstelling was te zien op drie locaties; Academiehuis Grote Kerk in Zwolle, Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin in Heino / Wijhe, en Museum de Fundatie Zwolle.

De tentoonstelling is samengesteld door open inschrijving en een anonieme selectie. Uit 2200 kunstwerken zijn er 251 werken gekozen door een grote, gemêleerde jury. Alle hedendaagse beeldende kunstvormen waren vertegenwoordigd bij KlimaatExpo ’22: van schilderkunst tot buitenbeelden, van maquettes tot fotografie, en alles daartussenin. De enige voorwaarde is het thema: klimaatverandering.

Soms intuïtief, soms beredeneerd, lieten de deelnemende kunstenaars zien hoe de klimaatverandering ons bestaan beïnvloedt, en wat de gevolgen zijn voor onze directe omgeving, de stad, het landschap, dieren en onze manier van leven. Deze tentoonstelling heeft in beeld gebracht dat kunst de samenleving is, en een noodzakelijk middel om elkaar te begrijpen. KlimaatExpo ’22 benadrukte dat klimaatverandering de allergrootste uitdaging van de huidige en komende generaties is, maar biedt ook hoop voor de toekomst.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus in handzaam pocketformaat vormgegeven door ontwerpbureau 75B uit Rotterdam en duurzaam geproduceerd door drukkerij Libertas Pascal uit Utrecht.

Communicatie en publieksbereik

ArtWorlds heeft een groot digitaal publiek via website, sociale media en nieuwsbrief: kanalen waarmee we het hele jaar door tonen wat er in de sector gaande is, inhoudelijk inspiratie bieden en onze activiteiten bekendmaken, om daarmee zowel de professionaliteit van kunstenaars als het inzicht en de betrokkenheid van (potentieel) publiek te vergroten. We communiceren ook actief buiten de gebaande paden, om kunstenaars, jury en publiek bij het project te betrekken uit doelgroepen die niet of nauwelijks bekend zijn met de gevestigde kunst(museum)wereld in Nederland, zoals jongeren en leden van TMSA-groepen.

KlimaatExpo’22 was met 251 kunstwerken te zien van 17 september t/m 4 december 2022 in Museum de Fundatie en Academiehuis Grote Kerk Zwolle. De tentoonstelling trok 48.000 bezoekers.

Meerjarenplan 

Belangrijkste voorwaarde is echter financiering. De belofte om de traditie ZomerExpo – steeds meebewegend met de actualiteit – voort te zetten, vormt de drijfveer achter het meerjarenplan van ArtWorlds. Ook in 2024 zijn we voornemens een Expo te realiseren. Maar omdat we per editie afhankelijk zijn van subsidie, is die belofte altijd conditioneel. Tot nu toe heeft het succes van de voorgaande editie er steeds toe geleid dat we de plannen voor de volgende aflevering sluitend konden realiseren, mede door een continue gedegen evaluatie en analyse van dit succes. Daarbij is de begroting, met eigen inkomsten en stijgende bijdragen van onze partners, steeds meer in balans.

Steun ons

Stichting ArtWorlds is een Culturele ANBI. Dit maakt schenkingen zowel voor bedrijven als particulieren belastingtechnisch aantrekkelijk. De gift aan een culturele ANBI is in de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren 125% aftrekbaar. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 150% van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

image

Aan sponsors, groot en klein bieden wij (in overleg) diverse aantrekkelijke tegenprestaties, zoals:

  • Naams- en logovermelding op Klimaatexpo.nl en in het colofon van de tentoonstelling;
  • Uitnodiging voor de feestelijke opening en afsluiting van een van onze tentoonstellingen;
  • Een speciale rondleiding door de tentoonstelling (samen met andere sponsoren)

Wij gaan graag met je in gesprek. Stuur een mail naar info@klimaatexpo.nl.