Kunst & Samenleving

ArtWorlds is opgericht in 2010 en heeft als missie om kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Daartoe organiseert de stichting projecten waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek. De stichting streeft naar meerstemmigheid en inclusie, door middel van thema’s die belangrijk zijn in het leven en die zich laten zien in kunst. ArtWorlds wil op die manier verbinding leggen met iedereen die (nog niet) betrokken is bij kunst. De stichting schakelt daarbij voortdurend tussen kunstwerelden, freelancers, vrijwilligers, fondsen, partners, kunstenaars en publiek.

Sinds 2011 organiseert ArtWorlds de landelijke ZomerExpo: een veelomvattende kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Wat je ziet, vertegenwoordigt de kunst van het moment. De tentoonstelling was vijf jaar jaarlijks te zien in het Kunstmuseum Den Haag en is in 2017 naar Museum de Fundatie in Zwolle gegaan. Vanaf dat jaar werd ZomerExpo een biënnale.

Het project gaat over hoe we naar kunst kijken en wat dat betekent voor onze samenleving. Over de vrijheid en het plezier van kunst maken, bekijken en bespreken. Dat maken we mogelijk voor iedereen die dat wil. Voor oud en jong, voor alle culturen, rangen en standen.

Foto: Op 27 februari 2016 om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam hebben wij onze doelstelling ‘kunst (toegankelijk) voor iedereen’ gevisualiseerd met de indringende performance Equality/Égalité van de Russische kunstenaar Elena Kovylina.

KlimaatExpo ’22
Voor de achtste editie van het project maakt Zomer plaats voor Klimaat. De tentoonstelling KlimaatExpo ’22 vindt plaats in de herfst van 2022. En anders dan voorgaande edities, vindt de voorronde volledig online plaats. Kunstenaars kunnen in één stap worden gekozen. Een gemêleerde jury uit het culturele veld, maar ook uit andere sectoren, maakt een keuze voor de tentoonstelling. Volledig anoniem.

Keuze voor klimaat
Het klimaat verandert. Dat zien en voelen we. Warmterecords worden gebroken, planten en diersoorten dreigen uit te sterven en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

De klimaatverandering is groter dan ons voorstellingsvermogen. We hebben verhalen met verbeeldingskracht nodig. Kunst kan het onvoorstelbare in beeld brengen. Kunst is een onmisbare schakel in de bewustwording van de verandering.

Kunstenaars spelen al geruime tijd een belangrijke rol in het overbrengen van de relatie tussen mens en natuur. Op uiteenlopende manieren spreken zij hun zorg uit over het behoud ervan. Zoals het indrukwekkende werk Plant van zangeres Nynke Laverman, een fluisterzachte prachtige, indringende muzikale trip die je meevoert in de kalmte van het bestaan van een plant. En het monumentale wandtapijt Guernica de la Ecologia van kunstenaar en activist Claudy Jongstra, een indrukwekkend pleidooi in wol voor ambacht en natuur.

Ook de collectie ZomerExpo laat zien dat natuur en klimaat kunstenaars hebben beziggehouden. Zoals bovenstaand fragment van de foto Happy Holidays (The Battle of ..) van Daniëlle van Hilten (Europa ZomerExpo 2019), die een wrang vakantiebeeld laat zien. En natuurlijk het werk van de wereldberoemde kunstenaars Lonneke Gordijn en Ralph Nauta (Studio Drift). In 2011 wonnen zij met de lichtinstallatie Fragile Future 3.5  de publieksprijs van ZomerExpo 2011. Het werk bestaat uit leds en echte paardenbloemen. Hun werk is een ode aan het vernuft en de schoonheid van de natuur.

De tentoonstelling met 250 gekozen werken is van 17 september tot 4 december 2022 te zien in Museum de Fundatie, op de locaties in Zwolle en Heino/Wijhe en in het Academiehuis De Grote Kerk Zwolle.

Voorgaande editie: Europa in 2019
In 2019 was het onderwerp van de tentoonstelling Europa. De Europese verkiezingen en de discussies rond Brexit maakten de zevende ZomerExpo-editie extra relevant. Dit was hét moment om kunstenaars te vragen naar hun visie: zij meldden zich dan ook massaal voor de digitale selectie met maar liefst 3200 werken. 1000 daarvan werden in april 2019 in de Amsterdamse Van Genthallen getoond aan een gecombineerde vak-, junior- en publieksjury.

De juryleden kozen samen 250 werken, die van 25 mei tot en met 1 september 2019 te zien waren in de Wolk van Museum de Fundatie in Zwolle en in en om Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe. De verscheidenheid maakte duidelijk dat kunst en Europa van ons allemaal zijn. De talloze bezoekers herkenden zich op hun beurt in het diverse aanbod beeldende kunst. Europa ZomerExpo 2019 trok 78.000 bezoekers en een vijfde deel van de tentoonstelling is verkocht.

Bekijk hier de uitzending van RTV Oost over Europa in de Fundatie >>

Tentoonstelling rondom een centraal thema
Bij elke editie staat er een thema centraal. Kunstenaars worden opgeroepen om een kunstwerk te maken dat zicht verhoudt tot het thema. Daaruit wordt door een gemêleerde jury, waar iedereen aan kan deelnemen, een selectie van 250 werken gemaakt die we in Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis presenteren.

De tentoonstelling wordt ingericht op basis van subthema’s en formele overeenkomsten van de werken. We zoeken naar koppelingen, overeenkomsten of conflicten tussen werken, die zowel onderlinge relaties blootleggen als individuele kwaliteit versterken. Op die manier vindt het publiek gemakkelijker een weg in de grote variëteit. We willen veel ruimte bieden aan de smaak en de interesses van de kijker.

Het project maakt zichtbaar hoeveel mensen behoefte voelen om ideeën, gedachten en emoties uit te drukken in kunst. Daar zit veel goeds, moois en betekenisvols tussen, wat anders nooit gezien zou zijn. De mens wil zich creatief uiten. Dat verlangen is constant en de kunst innoveert. Culturen mixen, mensen inspireren elkaar en technieken veranderen. Elke editie is actueel en vertegenwoordigt een onveranderde neiging tot verbeelding die we willen blijven koesteren.

Verkooptentoonstelling
ZomerExpo is een succesvolle verkooptentoonstelling. De kunstwerken zijn tijdens de tentoonstellingsperiode te koop. Stichting ArtWorlds faciliteert en ontvangt 30% commissie per verkocht werk. Museum de Fundatie is niet financieel betrokken bij de verkoopprocedure. De bezoeker kan in het museum een kunstwerk van onze tentoonstelling kopen. Hierdoor wordt een nieuwe editie van ZomerExpo mede mogelijk gemaakt.

Samenwerking
Het succesvolle programma kan bestaan dankzij intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Het programma geeft elke maker een kans om werk in een museale omgeving te exposeren, positie te bepalen en contacten te leggen.

ArtWorlds toont de actuele stand van zaken in de kunst, bevordert het openbare gesprek hierover én bepleit diverse invalshoeken om kunst te benaderen en te bespreken. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen.

Gelijkwaardigheid
Op 27 februari 2016 om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam hebben wij onze doelstelling ‘kunst (toegankelijk) voor iedereen’ gevisualiseerd met de indringende performance Equality/Égalité van de Russische kunstenaar Elena Kovylina.

Bekijk de video >>

Equality/Égalité, een gedicht van mensen, in rij gebracht op voetenbankjes, belichaamt de onmogelijkheid van gelijkheid en vrijheid. De voetenbankjes variëren in hoogte zodat de hoofden van de mensen, verschillend qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, beroep en zelfs gezondheid, alle op één horizon zijn ‘geëgaliseerd’. Kovylina’s gelijkwaardigheid − in haar performance van toepassing op (het gebrek aan) democratie in de Russische samenleving – is te zien als metafoor voor de gelijkwaardigheid waarnaar wij met ZomerExpo streven, tussen kunstenaars onderling, tussen kunstenaars en publiek en binnen dit publiek: de erkenning van elkaars verschillen, ‘gelijkwaardig’ zonder hetzelfde te hoeven zijn.