ArtWorlds

ArtWorlds is opgericht in 2010 en heeft als missie om projecten te realiseren waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek. De stichting is een collectief van vakgenoten in de beeldende kunst met diverse achtergronden.

Sinds 2011 organiseert ArtWorlds de landelijke ZomerExpo: een veelzijdige kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Wat je ziet, vertegenwoordigt de hedendaagse kunst.

ArtWorlds toont met ZomerExpo de veelzijdigheid van beeldende kunst, bepleit diverse invalshoeken om een werk te benaderen en beoordelen én bevordert het publieke gesprek over kunst. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunstenaars in contact brengen met kunst, met elkaar, met podia en met publiek. De ZomerExpo-tentoonstelling was vijf jaar jaarlijks te zien in het Gemeentemuseum Den Haag en is in 2017 naar Museum de Fundatie in Zwolle gegaan. ZomerExpo is een biënnale geworden.

De eerstkomende ZomerExpo Biënnale houden we in 2019, opnieuw in De Fundatie.
Fundatie Zwolle

Vrijheid en gelijkwaardigheid in de kunst
Op 27 februari 2016 om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam, hebben wij onze doelstelling gevisualiseerd met de indringende performance Equality/Égalité van de Russische Elena Kovylina.

Bekijk de video >>

Equality/Égalité, een gedicht van mensen, in rij gebracht op voetenbankjes, belichaamt de onmogelijkheid van gelijkheid en vrijheid. De voetenbankjes variëren in hoogte zodat de hoofden van de mensen, verschillend qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, beroep en zelfs gezondheid, alle op één horizon zijn ‘geëgaliseerd’. Kovylina’s gelijkwaardigheid − in haar performance van toepassing op het fenomeen democratie in de Russische samenleving – is te zien als metafoor voor de gelijkwaardigheid waarnaar wij met ZomerExpo streven, tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaar en publiek. De erkenning van elkaars verschillen, ‘gelijkwaardig’ zonder ‘gelijk’ te willen zijn. Ook het project zelf bevindt zich in het spanningsveld tussen institutionalisering en autonomie. Noodzakelijkerwijs gevat in een procedure vindt ZomerExpo echter steeds de balans tussen deze polen, door de ruimte te geven aan experiment en expressie, kortom vrijheid in de kunst.