ArtWorlds

ArtWorlds is opgericht in 2010 en heeft als missie om kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Daartoe organiseert de stichting projecten waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek. ArtWorlds wil op die manier verbinding leggen met iedereen die (nog niet) betrokken is bij kunst. We schakelen daarbij voortdurend tussen kunstwerelden, freelancers, vrijwilligers, fondsen, partners, kunstenaars en publiek.

Gelijkwaardig in de kunst

Op 27 februari 2016 om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam hebben wij onze doelstelling ‘kunst (toegankelijk) voor iedereen’ gevisualiseerd met de indringende performance Equality/Égalité van de Russische kunstenaar Elena Kovylina.

Bekijk de video >>

Equality/Égalité, een gedicht van mensen, in rij gebracht op voetenbankjes, belichaamt de onmogelijkheid van gelijkheid en vrijheid. De voetenbankjes variëren in hoogte zodat de hoofden van de mensen, verschillend qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, beroep en zelfs gezondheid, alle op één horizon zijn ‘geëgaliseerd’. Kovylina’s gelijkwaardigheid − in haar performance van toepassing op (het gebrek aan) democratie in de Russische samenleving – is te zien als metafoor voor de gelijkwaardigheid waarnaar wij met ZomerExpo streven, tussen kunstenaars onderling, tussen kunstenaars en publiek en binnen dit publiek: de erkenning van elkaars verschillen, ‘gelijkwaardig’ zonder hetzelfde te hoeven zijn.


Sinds 2011 organiseert ArtWorlds de landelijke ZomerExpo: een veelomvattende kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Wat je ziet, vertegenwoordigt de kunst van het moment.

ArtWorlds toont met ZomerExpo de veelzijdigheid van beeldende kunst, bepleit diverse manieren om een werk te benaderen en beoordelen, én bevordert het gesprek over kunst. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen. De ZomerExpo-tentoonstelling was vijf jaar jaarlijks te zien in het Gemeentemuseum Den Haag en is in 2017 naar Museum de Fundatie in Zwolle gegaan. Vanaf dat jaar werd ZomerExpo een biënnale.

 

Open inschrijving en anonieme keuze is de herkenbare formule van ZomerExpo. Zo krijgt iedereen een kans. Voor de voorselectie van de zevende editie: Europa ZomerExpo 2019 waren 3200 kunstwerken digitaal aangemeld. Het thema is Europa. De ingezonden afbeeldingen zijn voorgelegd aan regiojury’s in het hele land ‒ onder meer bestaande uit curatoren, galeriehouders, journalisten en kunstenaars. Zij maakten hieruit een keuze van 1000 werken.

De tweede selectie vond plaats tijdens de ZomerExpo-Opstelling in de Van Gendthallen in Amsterdam (zie foto) en voor de buitenkunst bij het kasteel in in Heino/Wijhe. Tijdens de Opstelling kozen een vakjury, een juniorjury én een publieksjury in drie dagen via een verdeelsleutel 250 werken voor de tentoonstelling.

Zomerexpo_25mei2019_0205

De tentoonstelling in Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis is ingericht op basis van subthema’s en formele overeenkomsten van de werken. Op die manier vindt het publiek gemakkelijker een weg in de grote variëteit. Er is een mini-catalogus Een selectie uit de niet-gekozen werken vormt de parallelle SatellietExpo in Kunst centrum Haarlem.

Verkooptentoonstelling

Tijdens de tentoonstelling is het de beurt aan het publiek om ontdekkingen te doen en kunst te kopen. ZomerExpo is bovenal een verkooptentoonstelling. Ruim een kwart van de werken wordt in het museum verkocht. Heeft een bezoeker interesse, dan neemt de kunstenaar contact op met de potentiële koper. Alle werken uit de tentoonstelling, mét gegevens en toelichting van de kunstenaar, verschijnen in een register. Een uitgebreid activiteitenprogramma tijdens de lancering, de opstellingen en de tentoonstelling zelf, geeft bezoekers meer inzicht in het werk, de werkwijze en beweegredenen van kunstenaars.

Bruggen

Organisator Stichting ArtWorlds heeft met ZomerExpo een traditie neergezet, die in de pas blijft met actuele ontwikkelingen in beeldende kunst en maatschappij.  ArtWorlds toont hierdoor de actuele stand van zaken in de kunst, bevordert het openbare gesprek hierover én bepleit diverse invalshoeken om kunst te benaderen en te bespreken. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen.

Duizenden kunstenaars voelen zich hiertoe aangetrokken en melden hun werk aan. De zomertentoonstellingen zijn druk bezocht: ruim 70.000 bezoekers voor Water ZomerExpo 2017. Het succesvolle programma kan bestaan dankzij intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Het programma geeft elke maker een kans om werk in een museale omgeving te exposeren, positie te bepalen en contacten te leggen. De talloze bezoekers herkennen zich op hun beurt in de kunst die deze heterogene groep maakt.