ArtWorlds

ArtWorlds is opgericht in 2010 en heeft als missie om projecten te realiseren waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek. De stichting is een collectief van experts met diverse kunstachtergronden.

Jaarlijks zet ArtWorlds een tentoonstellingsproject op voor beeldende kunst met open inschrijving en anonieme selectie, onder de naam ZomerExpo. Met de opeenvolgende edities bouwen wij aan een uitgebreid netwerk van kunstbeoefening in de breedste zin van woord. Daar omheen ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie.

De ZomerExpo werd in december 2010 gelanceerd. Het vormt voor kunstenaars een ijkpunt en zet aan tot een nieuw debat over kunst. ZomerExpo krijgt veel aandacht en respons van media en publiek. Voor elke editie kiest de stichting een thema, dat de kunstenaars moet inspireren tot het maken van nieuw werk. Voorrondes bij verschillende culturele instellingen in het land leiden uiteindelijk tot een tentoonstelling in een museum. Selectie van werken tijdens de voorrondes gebeurt door een gemengde jury met leden ‘uit het veld’: kunstenaars, journalisten, kunstcritici, galeriehouders en museummedewerkers. De makers zijn zelf niet aanwezig tijdens het jureringsproces, zodat interactie kan ontstaan tussen kijker en werk. 250 werken vormen de tentoonstelling en worden afgebeeld en toegelicht in de bijbehorende catalogus.

ArtWorlds heeft met ZomerExpo een traditie neergezet, die in de pas blijft met actuele ontwikkelingen in de beeldende kunstwereld en in de maatschappij. Het project ontleent zijn bestaansrecht aan samenwerking met diverse culturele organisaties.

Zie: www.zomerexpo.nl

9V7A1570

Vrijheid in de kunst
Op 27 februari om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam, hebben we onze doelstelling gevisualiseerd met de indringende performance Equality/Égalité van de Russische Elena Kovylina.

Equality/Égalité, een gedicht van mensen, in rij gebracht op voetenbankjes, belichaamt de onmogelijkheid van gelijkheid en vrijheid. De voetenbankjes variëren in hoogte zodat de hoofden van de mensen, verschillend qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, beroep en zelfs gezondheid, alle op één horizon zijn ‘geëgaliseerd’. Kovylina’s gelijkwaardigheid − in haar performance van toepassing op het fenomeen democratie in de Russische samenleving – is te zien als metafoor voor de gelijkwaardigheid waarnaar wij met ZomerExpo streven, tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaar en publiek. De erkenning van elkaars verschillen, ‘gelijkwaardig’ zonder ‘gelijk’ te willen zijn. Ook het project zelf bevindt zich in het spanningsveld tussen institutionalisering en autonomie. Noodzakelijkerwijs gevat in een procedure vindt ZomerExpo echter steeds de balans tussen deze polen, door de ruimte te geven aan experiment en expressie, kortom vrijheid in de kunst.