ArtWorlds

ArtWorlds is opgericht in 2010 en heeft als missie om kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Daartoe organiseert de stichting projecten waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek. ArtWorlds wil op die manier verbinding leggen met iedereen die (nog niet) betrokken is bij kunst. We schakelen daarbij voortdurend tussen kunstwerelden, freelancers, vrijwilligers, fondsen, partners, kunstenaars en publiek.

Sinds 2011 organiseert ArtWorlds de landelijke ZomerExpo: een veelomvattende kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Wat je ziet, vertegenwoordigt de kunst van het moment.

ArtWorlds toont met ZomerExpo de veelzijdigheid van beeldende kunst, bepleit diverse manieren om een werk te benaderen en beoordelen, én bevordert het gesprek over kunst. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen. De ZomerExpo-tentoonstelling was vijf jaar jaarlijks te zien in het Gemeentemuseum Den Haag en is in 2017 naar Museum de Fundatie in Zwolle gegaan. Vanaf dat jaar werd ZomerExpo een biënnale.

Water

Het centrale onderwerp van de 6de editie ZomerExpo was Water. Behalve in de Koepelzaal van de Fundatie in Zwolle waren de werken in de zomer van 2017 te zien in en om Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe en natuurlijk op het water rond het kasteel. Water stroomt, en dat het ook ons streven om te blijven stromen en mee te bewegen met de ontwikkelingen in de samenleving en in het bijzonder het kunstenveld.

9V7A9108ZomerExpo_2017_PT_MG_1956

Bekijk de documentaire over Water ZomerExpo 2017 >>

Gelijkwaardig in de kunst

Op 27 februari 2016 om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam hebben wij onze doelstelling ‘kunst (toegankelijk) voor iedereen’ gevisualiseerd met de indringende performance Equality/Égalité van de Russische kunstenaar Elena Kovylina.

Bekijk de video >>

Equality/Égalité, een gedicht van mensen, in rij gebracht op voetenbankjes, belichaamt de onmogelijkheid van gelijkheid en vrijheid. De voetenbankjes variëren in hoogte zodat de hoofden van de mensen, verschillend qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, beroep en zelfs gezondheid, alle op één horizon zijn ‘geëgaliseerd’. Kovylina’s gelijkwaardigheid − in haar performance van toepassing op (het gebrek aan) democratie in de Russische samenleving – is te zien als metafoor voor de gelijkwaardigheid waarnaar wij met ZomerExpo streven, tussen kunstenaars onderling, tussen kunstenaars en publiek en binnen dit publiek: de erkenning van elkaars verschillen, ‘gelijkwaardig’ zonder hetzelfde te hoeven zijn.