Beleidsplan

ArtWorlds is een presentatie-instelling zonder muren. De laatste jaren heeft de stichting het accent verschoven van kunstenaars naar publiek. Daarnaast hebben we een belangrijke professionaliseringsslag doorgemaakt. Om een volwaardige schakel te kunnen zijn tussen kunstenaars, publiek en musea, werelden die we met elkaar willen verbinden, zullen we ons de komende jaren meer profileren op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Doel: kunst (toegankelijk) voor iedereen

We zijn in dat opzicht geen standaardorganisatie. ArtWorlds is flexibel in haar werkwijze en bezield als het gaat om het uitdragen van haar missie: kunst (toegankelijk) voor iedereen. ArtWorlds is in 2010 opgericht om ZomerExpo te organiseren. Het programma ZomerExpo werkt toe naar een kunsttentoonstelling in een Nederlands museum, samengesteld door vrije inschrijving en anonieme keuze.

ZomerExpo als vehikel

ZomerExpo is een vehikel om kunst bereikbaar én bespreekbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Daarbij streven we op diverse niveaus naar meerstemmigheid en inclusie: zowel in de zin van etniciteit en gender als wel of niet ingewijd zijn in de hedendaagse beeldende kunst(wereld). Om meer bewustzijn te kweken voor deze issues en onze missie te bevorderen, bieden we rondom de tentoonstelling een platform voor kennisuitwisseling en discussie via themabijeenkomsten, workshops en activiteiten. Sinds 2017 is ZomerExpo een biënnale, die tweejaarlijks plaatsvindt in Museum de Fundatie, Zwolle en Kasteel het Nijenhuis, Heino-Wijhe.

Mogelijkmakers

Een grote betrokkenheid van alle deelnemers, partners, kunstenaars én publiek is een belangrijke voorwaarde om het programma te laten plaatsvinden. Duizenden kunstenaars voelen zich aangetrokken tot het inmiddels beproefde concept, dat na het wegvallen van de meeste beeldende kunstregelingen onmisbaar is geworden voor makers op zoek naar een groter podium en feedback op hun werk. Hetzelfde geldt voor de vele bezoekers, die zich herkennen zich in de kunst die deze heterogene groep maakt. De zomertentoonstellingen zijn druk bezocht – ruim 70.000 bezoekers voor Water ZomerExpo 2017 – en er wordt goed verkocht. Het ZomerExpo-programma wordt gefinancierd door bijdrage van de deelnemers, opbrengsten uit verkoop van catalogus, fondsen en bijdrage van de partners.

Werkwijze

De ArtWorlds-organisatie bestaat uit een onbezoldigd bestuur, een klein maar enthousiast team van medewerkers op zzp-basis en per editie een grote groep vrijwilligers, die tegen een bescheiden vrijwilligersvergoeding de selectieronden mogelijk maken. Hiervoor vragen wij financiering aan bij diverse fondsen en vragen we een bijdrage van onze partners en van de deelnemende kunstenaars. Is de financiering toereikend, dan voeren we het programma uit in samenwerking met kunstenaars en partners. Format en locaties van de selectieronden kunnen per editie wijzigen, in reactie op eerdere ervaringen en anticiperend op veranderingen in het kunstklimaat.

Lees hier: Verslag Water ZomerExpo 2017
Lees hier: de Jaarcijfers 2015 ArtWorldsJaarcijfers 2016 ArtWorldsJaarcijfers 2017 ArtWorlds en de Jaarcijfers 2018 ArtWorlds

Kunst voor iedereen

Op 27 februari 2016 om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam hebben wij onze doelstelling ‘kunst (toegankelijk) voor iedereen’ gevisualiseerd met de indringende performance Equality/Égalité van de Russische kunstenaar Elena Kovylina.

Bekijk de video >>

Equality/Égalité, een gedicht van mensen, in rij gebracht op voetenbankjes, belichaamt de onmogelijkheid van gelijkheid en vrijheid. De voetenbankjes variëren in hoogte zodat de hoofden van de mensen, verschillend qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, beroep en zelfs gezondheid, alle op één horizon zijn ‘geëgaliseerd’. Kovylina’s gelijkwaardigheid − in haar performance van toepassing op (het gebrek aan) democratie in de Russische samenleving – is te zien als metafoor voor de gelijkwaardigheid waarnaar wij met ZomerExpo streven, tussen kunstenaars onderling, tussen kunstenaars en publiek en binnen dit publiek: de erkenning van elkaars verschillen, ‘gelijkwaardig’ zonder hetzelfde te hoeven zijn.


Beleid en activiteiten 2018-2019: samen over grenzen

De 7de editie van ZomerExpo vindt plaats in 2019 en heeft als titel Europa. Dat onderwerp biedt inhoudelijk veel mogelijkheden als het gaat over culturele invloeden en identiteit in beeldende kunst. Het wordt een tentoonstelling die letterlijk en figuurlijk over grenzen gaat, schuttingen slecht en gluren bij de buren mogelijk maakt. Die bezoekers verder laat kijken dan de kunstmatige ‘begrenzing’ van Europa, naar invloeden van andere continenten. Waar eindigt de ene cultuur en begint de andere? En wat is er eigenlijk ‘Europees’ aan kunst uit Europa? We betrekken het publiek bij deze vragen via een educatietraject samen met kunstenaars.

Tentoonstelling en selectieronden

De tentoonstelling Europa ZomerExpo 2019 omvat 250 kunstwerken en is van 25 mei tot 8 september 2019 parallel te zien in Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis. De selectieronden vinden in plaats in april-mei 2019. De jury kiest buiten aanwezigheid van en zonder kennis over de kunstenaar. Naast vertegenwoordigers van de kunstensector nodigen we (vertegenwoordigers van) publieksgroepen uit om mee te jureren. Daartoe ontwikkelen we een begeleidingsprogramma rondom de ‘Smaakstemwijzer’, onder meer voor leerlingen van UNESCO- en CultuurProfiel-scholen, NT2- en inburgeringscursisten, laaggeletterden (via Stichting Lezen en Schrijven) en jonge kunstbloggers. De Smaakstemwijzer komt online beschikbaar via zomerexpo.nl.

Communicatie en publieksbereik
ArtWorlds heeft een groot digitaal publiek via website, sociale media en nieuwsbrief: kanalen waarmee we het hele jaar door tonen wat er in de sector gaande is, inhoudelijk inspiratie bieden en onze activiteiten bekendmaken, om daarmee zowel de professionaliteit van kunstenaars als het inzicht en de betrokkenheid van (potentieel) publiek te vergroten. We communiceren ook actief buiten de gebaande paden, om kunstenaars, jury en publiek bij het project te betrekken uit doelgroepen die niet of nauwelijks bekend zijn met de gevestigde kunst(museum)wereld in Nederland, zoals jongeren en leden van TMSA-groepen.

Inhoudelijke inspiratie

In aanloop naar Europa ZomerExpo 2019 maakt ArtWorlds een serendipische Tour d’Europe. We zijn op zoek naar het ontstaan van Europese kunst, waar die vandaan komt en wie ‘m maakt. We doen bekende en minder bekende kunstenaars en tentoonstellingen aan, in en uit diverse landen binnen en buiten Europa, leggen verbanden en speuren naar lijnen uit het verleden naar de kunst van nu.

We realiseren ons terdege dat kunstenaars die Europese kunstgeschiedenis niet op school of via een kunstacademie hebben meegekregen, geen of weinig aansluiting vinden bij onze benadering van het onderwerp Europa. Bovendien is die Europese kunstgeschiedenis in hoofdzaak een witte-mannenbolwerk. Onze Tour d’Europe is een middel om dit recht te zetten, door met een meer diverse blik aandacht te besteden aan vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met een migratieachtergrond.

Meerjarenplan 

Belangrijkste voorwaarde is echter financiering. De belofte om de traditie ZomerExpo – steeds meebewegend met de actualiteit – voort te zetten, vormt de drijfveer achter het meerjarenplan van ArtWorlds. Ook in 2021 zijn we voornemens een ZomerExpo te realiseren, wederom in Museum de Fundatie. Maar omdat we per editie afhankelijk zijn van subsidie, is die belofte altijd conditioneel. Tot nu toe heeft het succes van de voorgaande editie er steeds toe geleid dat we de plannen voor de volgende aflevering sluitend konden realiseren, mede door een continue gedegen evaluatie en analyse van dit succes. Daarbij is de begroting, met eigen inkomsten en stijgende bijdragen van onze partners, steeds meer in balans.

Steun ZomerExpo

We proberen dit jaar een vaste sponsor te krijgen en blijven zoeken naar manieren om ZomerExpo verder te bestendigen. Vooralsnog hopen we dat de landelijke fondsen de traditie willen blijven steunen. We zijn de fondsen zeer dankbaar voor hun vertrouwen tot nu toe. Toch zou het beter zijn om ook financiële steun buiten de subsidiepaden te krijgen – naast een groter maatschappelijk draagvlak en meer betrokkenheid van ondernemers en particulieren. Daartoe hebben we Steun ZomerExpo in het leven geroepen.